37.

Jelen kísérletet persze felfoghatjuk úgy is, hogy az idővel szórakozom. (Hogy a szórakozás mit jelent? Mindent.)

Ha megírtam volna minden napot előre, azt jelentené, hogy elébe szaladtam az időnek, így abban az időpillanatban, amikor mondjuk ez a poszt létrejön, azaz láthatóvá válik, tehát ma este tíz körül, én egy másik életben, egy másik időpillanatban vagyok jelen. A kvantumos párhuzam tehát csak a megfigyelőhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben állná meg a helyét, a megfigyelthez (hozzám) rögzítettben az idő volna megduplázva.

Ez volna amúgy az írásbeliség. Majdnem azt mondtam, hogy irodalom, de hát ez nem az. (Btw mennyivel könnyebb tudni valamiről, hogy mi nem, mint azt, hogy mi igen.)

Reklámok